Důležité informace

Proč existuje žákovský parlament na naší škole?

  • Rozvíjí demokratické myšlení.
  • Vytváří pozitivní klima na škole.
  • Podporuje žáky a pomáhá jim.
  • Je komunikačním zprostředkovatelem mezi žáky, učíteli a vedením školy.
  • Rozvíjí klíčové kompetence.
  • Vytvráří partnerské vztahy.
  • Pomáhá třídním učitelům při práci se třídou.
  • Učí žáky odpovědnosti za svou práci a za své chování.
  • Vytváří vztah k obci, rodičům jakožto skupině, k veřejnosti obecně.
  • Zvyšuje prestiž školy a vytváří tradici.

Anketa

Líbí se vám nové provedení webu

Ano 102 10%
Ne 925 90%

Celkový počet hlasů: 1027

Pro 100% funkčnost webu používáme tzv. "cookies".