Bodování v parlamentu pro šk. rok 2015/2016

Výzdoba třídy

0-20 bodů
Tematické nástěnky

1. místo/40 bodů

2. místo/30 bodů

3. místo/20 bodů

Jednodenní soutěže 30 bodů
Vícedenní soutěže 50 bodů
Účast na parlamentu 5 bodů
Soutěže na osobu 5 bodů
Výpomoc na soutěžích 5 bodů

Halloween

(projednává se)

60 bodů 
Vánoční koncerty 30 bodů/osobu
Sběr papíru

1. místo/60 bodů

2. místo/50 bodů

3. místo/40 bodů

Elektrospotřebiče

1. místo/50 bodů

2. místo/40 bodů

3. místo/30 bodů

Baterie

1. místo/50 bodů

2. místo/40 bodů

3. místo/30 bodů