Zápisy ze schůzek

Zápis ze schůzky ŠP 5. října 2015

 1. Vedení webových stránek - Marek Ježovicz, Radek Lipka – informace na webových stránkách (schůzky, fotografie z akcí, zápisy ze schůzek, důležité termíny)
 2. Volba předsedy parlamentu - Předsedkyně parlamentu: Karolína Kawuloková, Místopředseda: Radek Szotkowski
 3. Práce v redakci školního časopisu – další zájemci se mohou hlásit u P. Pyszkové nebo Markéty Lampartové (8. A)
 4. Bodování akcí parlamentu – tabulka – přepracuje Radek Lipka
 5. Tematická nástěnka – do konce října – Jablunkov včera a dnes
 6. Pochvala 8. A za první soutěž Zdravá výživa - prosím dodat fotky a hodnocení akce, umístit na webových stránkách
 7. Diskuze – návrhy dalších akcí, projednat Halloween
Celý článek

Zápis ze schůze ŠP 21. Září 2015

 1. Seznámení se členy parlamentu
 2. Informace o soutěži a bodování
 3. Příprava a organizace soutěží vše je nutné nejdříve projednat s vedoucím parlamentu, poté teprve organizovat soutěž atd.
 4. S činností ŠP seznámit i žáky 6. ročníků  Markéta Lipowská, Adéla Martynková
 5. Vedení webových stránek – Marek Ježovicz, Radek Lipka
 6. Na příští schůzku:
 • a) návrhy na předsedu a místopředsedu parlamentu
 • b) návrhy na změnu bodování
 • c) návrhy nových soutěží

Zapsala Pavlína Pyszková

Celý článek