Zápis ze schůzky ŠP 5. října 2015

  1. Vedení webových stránek - Marek Ježovicz, Radek Lipka – informace na webových stránkách (schůzky, fotografie z akcí, zápisy ze schůzek, důležité termíny)
  2. Volba předsedy parlamentu - Předsedkyně parlamentu: Karolína Kawuloková, Místopředseda: Radek Szotkowski
  3. Práce v redakci školního časopisu – další zájemci se mohou hlásit u P. Pyszkové nebo Markéty Lampartové (8. A)
  4. Bodování akcí parlamentu – tabulka – přepracuje Radek Lipka
  5. Tematická nástěnka – do konce října – Jablunkov včera a dnes
  6. Pochvala 8. A za první soutěž Zdravá výživa - prosím dodat fotky a hodnocení akce, umístit na webových stránkách
  7. Diskuze – návrhy dalších akcí, projednat Halloween