Zápis ze schůze ŠP 21. Září 2015

  1. Seznámení se členy parlamentu
  2. Informace o soutěži a bodování
  3. Příprava a organizace soutěží vše je nutné nejdříve projednat s vedoucím parlamentu, poté teprve organizovat soutěž atd.
  4. S činností ŠP seznámit i žáky 6. ročníků  Markéta Lipowská, Adéla Martynková
  5. Vedení webových stránek – Marek Ježovicz, Radek Lipka
  6. Na příští schůzku:
  • a) návrhy na předsedu a místopředsedu parlamentu
  • b) návrhy na změnu bodování
  • c) návrhy nových soutěží

Zapsala Pavlína Pyszková